DU HỌC HÈ SINGAPORE LION ISLAND 2017

DU HỌC HÈ SINGAPORE LION ISLAND 2017 (Since 2004) I/ Đối tượng tham gia: – Dành cho các em học sinh từ 7 tuổi trở lên. – Không xét trình độ Anh văn, có lớp dành cho các em bắt đầu học. – Học sinh sẽ được kiểm tra Anh văn để xếp lớp phù […]

07/12/2016 Quản Trị

Xem thêm