NEWATER PLANT – NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC SINGAPORE

Newater là một thương hiệu nước uống từ công nghệ tái chế nước của Ban tiện ích công cộng Singapore. Do là một quốc đảo nằm trên biển cách biệt với các nước khác, tài nguyên nước đối với Singapore là rất quý giá và cần được bảo tồn và tái sử dụng. Tại các […]

20/06/2016 Quản Trị

Xem thêm