TRẠI CÁ QIAN HU – SUNG SƯỚNG CÁ MASSAGE CHÂN

Trại cá cảnh Qian Hu trực thuộc Tập đoàn trách nghiệm hữu hạn Qian Hu, là một trong những trang tại nuôi dưỡng, xuất nhập khẩu và phân phối cá cảnh hàng đầu trên thế giới. Singapore xuất khẩu 1/3 sản lượng cá cảnh ra thế giới, và Qian Hu đóng góp phần lớn trong […]

25/08/2016 Quản Trị

Xem thêm