02/10/2017

ƯU ĐÃI ĐỢT 2: DU HỌC TẾT NGUYÊN ĐÁN SINGAPORE 2018

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

DU HỌC TẾT SINGAPORE 2018

(Đợt 2 từ ngày 29/09/2017) 

1. Thể lệ Ưu đãi (ĐB):

   Thời hạn Ưu đãi ĐB d kiến t 29/09/2017 đến hết ngày 16/10/2017.

  • Chương trình Ưu đãi ĐB có thể kết thúc hoặc thay đổi sớm hơn dự kiến trước ngày 16/10/2017

uu dai dot 2

Dịch vụ Related