16/10/2018

ƯU ĐÃI ĐỢT 3: DU HỌC TẾT NGUYÊN ĐÁN SINGAPORE 2019

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

DU HỌC TẾT SINGAPORE 2019

(Đợt 3 từ ngày 12/10/2018) 

1. Thể lệ Ưu đãi (ĐB):

   Thời hạn Ưu đãi ĐB d kiến t 12/10/2018 đến hết ngày 25/10/2018.

  • Chương trình Ưu đãi ĐB có thể kết thúc hoặc thay đổi sớm hơn dự kiến trước ngày 25/10/2018

uddb dot 3 dh tet

Dịch vụ Related