Điều kiện & điều khoản

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản này là sự thoả thuận đồng ý của quý khách khi sử dụng dịch vụ trên web: www.duhoche.com của Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh (BA) và những trang web của bên thứ ba.

 

1.     Giải thích từ ngữ

2.     Điều khoản: là những điều quy định giữa chúng tôi và quý khách

3.     Bên thứ ba: là những đơn vị liên kết với Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh nhằm hỗ trợ quý khách việc tư vấn và đăng ký sử dụng dịch vụ.

 

I. Về sở hữu bản quyền

Trang web www.duhoche.com đều thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh và được bảo vệ theo luật bản quyền, quý khách chỉ được sử dụng các trang web này với mục đích xem thông tin cho cá nhân chứ không được sử dụng cho bất cứ mục đích thương mại nào khác. 
Việc lấy nội dung để tham khảo, làm tài liệu cho nghiên cứu phải ghi rõ ràng nguồn lấy từ nội dung trang web 
www.duhoche.com . Không được sử dụng các lôgô, các nhãn hiệu Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

 

II. Về trang web liên kết

Các trang web của Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh có chứa những liên hệ kết nối với trang web của bên thứ ba. Việc liên kết trang web của bên thứ ba này nhằm chỉ cung cấp những sự tiện lợi cho quý khách chứ không phải là sự tán thành, chấp nhận những nội dung, thông tin sản phẩm của những trang web bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chiu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những thông tin gì trong các trang web bên thứ ba.

 

III. Về hủy tour

Trong trường hợp hủy tour, quý khách vui lòng gửi email thông báo hủy tour đến Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh hoặc nơi quý khách đăng ký tour (theo danh sách đối tác của chương trình). Chúng tôi sẽ trao đổi và xác nhận lại tất cả các thông tin của quý khách. Khi hoàn tất việc xác nhận thông tin, chúng tôi sẽ hoàn tiền quý khách đã thanh toán sau khi trừ các khoản lệ phí hủy tour. Lệ phí hủy tour sẽ tùy thuộc vào từng tour mà quý khách đăng ký.

 

Trách nhiệm của Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh

Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh có nhiệm vụ bảo mật và lưu trữ an toàn các thông tin của quý khách với sự nghiêm túc cao nhất.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi dịch vụ theo đúng như chương trình mà quý khách đăng ký. Tuy nhiên chúng tôi có toàn quyền thay đổi lộ trình hoặc hủy bỏ chuyến đi du lịch bất cứ lúc nào mà chúng tôi thấy cần thiết vì sự an toàn cho quý khách.

Mọi thay đổi nếu có sẽ được thông báo nhanh chóng cho quý khách ngay trước ngày khởi hành hoặc ngay sau khi phát hiện những phát sinh.

 

Trường hợp miễn trách nhiệm đối với Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh

Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin mà quý khách cung cấp do bởi chúng tôi không dễ dàng xác nhận chính xác quý khách nào đăng ký thông tin.

Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh không chịu trách nhiệm về việc thông tin của quý khách bị lấy cắp nếu như việc lấy cắp được thực hiện từ máy của quý khách do bị nhiễm virus máy tính hay do nguyên nhân nào khác.

Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh cũng không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu thông tin của quý khách do sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, chiến tranh, …

 

Trách nhiệm của khách hàng.

Quý khách cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân, đã được khai báo là trung thực, chính xác. Nếu có sai sót, giả mạo hay tranh chấp phát sinh thì chúng tôi có quyền hủy tour đã mua của quý khách.

Quý khách không sử dụng các nội dung của các trang web do Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh quản lý cho mục đích thương mại nếu như chưa có sự đồng ý.

Giúp và hỗ trợ với chúng tôi về việc thông báo cho BA các trang web khác sử dụng thông tin từ những trang web Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh quản lý mà chưa có sự đồng ý hoặc là đưa những thông tin sai lệch để tạo uy tín xấu cho Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh.

Quý khách phải tự áp dụng cài đặt các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng bất cứ lựa chọn nào của quý khách khi sử dụng các trang web của Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Quốc tế Bảo Anh không bị virus hoặc bất cứ mối đe dọa nào khác từ ngoài có thể can thiệp hoặc gây hư hại cho hệ thống máy tính của quý khách.

 

IV. Quy định thanh toán

Sau khi thống nhất hợp đồng cung cấp dịch vụ, quý khách có thể lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán sau: 

Thanh toán tại quầy: nhân viên kinh doanh sẽ xác nhận lại với khách tổng số tiền cần thanh toán. Khách đến quầy hoặc các đại lý của chúng tôi, gặp nhân viên kinh doanh để làm thủ tục thanh toán.

Thanh toán qua ngân hàng: nhân viên kinh doanh sẽ xác nhận lại với khách tổng số tiền cần thanh toán. Khách thanh toán chuyển khoản cho qua tài khoản ngân hàng được thể hiện trong hợp đồng cung cấp dịch vụ. Nhân viên kinh doanh sẽ gửi xác nhận cho khách qua email.

 

V. Chính sách giao nhận

Khi hoàn thành thanh toán, quý khách đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến quý khách, cung cấp cho quý khách những thông tin về lịch trình và những thông tin cụ thể liên quan đến đăng ký, và chúng tôi có thể gửi email mời quý khách điền vào mẫu đánh giá của khách hàng.

 

VI. Chính sách hủy phạt

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Công ty không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

Công ty không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ mà chưa nhận được hoặc chưa xác nhận lại với quý khách. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

Các qui định hủy phạt chi tiết theo từng qui định cụ thể của chương trình tour.

  

Bản quyền 2020 bỏi

Chương trình Du học hè Singapore LION ISLAND & Mỹ VICTORY

 

Thống kê truy cập

Fanpage Facebook